مدیریت و تولید
در این وبلاگ مقالات مفیدی در رابطه با مدیریت و تولید ارائه میگردد
درباره وبلاگ

در این وبلاگ مقالات مفیدی در رابطه با مدیریت و تولید ارائه میگردد

لوگوی وبلاگ


اوقات شرعی
پیش بینی آب و هوا
ساعت
¿رزومه
 

رزومه

رزومه متني است چند صفحه‌اي حاوي اطلاعات و مشخصات فردي كه قبل از مصاحبه در اختيار كارفرمايان قرار گرفته و به آنان امكان مي‌دهد تا ارزيابي اوليه‌اي از توانايي‌هاي شغلي شما داشته باشند.

در واقع رزومه بايد تصويري ذهني از شما و فعاليت‌هاي شغليتان به خواننده ارائه كند. از اين حيث رزومه جنبه‌اي تبليغاتي دارد بدين ترتيب كه ويژگيهاي مؤثر و مفيد خود را در اختيار كارفرما قرار مي‌دهيد و به نوعي سعي مي‌كنيد تا وي را متقاعد كنيد كه از بين چندين داوطلب، شما را براي شركت در مصاحبه انتخاب كند. رزومه بايد به طور مثبتي مهارتها و تواناييهاي شما را نشان دهد.

رزومه در عين حال كه بايد كاملاً صادقانه باشد، در آن جايي براي تعارفات و شكسته نفسي نيست.

رزومه زندگينامه، شرح گذشته و يا حال شما نيست (هر چند كه قسمت عمده آن مربوط به سوابق كاريتان مي‌شود).

اولين هدف رزومه جلب توجه كارفرماست. بنابراين در هر جمله‌اي كه مي‌نويسيد بايد سعي كنيد به نوعي علاقه و توجه خواننده را جلب كنيد.

يك رزومه خوب مي‌تواند كليد موفقيت شما در امر كاريابي باشد. به آن از ديد انجام وظيفه نگاه نكنيد: نوشتن رزومه با پر كردن فرم ثبت نام فرق مي‌كند!

رزومه چيست؟

رزومه متني است چند صفحهاي حاوي اطلاعات و مشخصات فردي كه قبل از مصاحبه در اختيار كارفرمايان قرار گرفته و به آنان امكان ميدهد تا ارزيابي اوليهاي از تواناييهاي شغلي شما داشته باشند. در واقع رزومه بايد تصويري ذهني از شما و فعاليتهاي شغليتان به خواننده ارائه كند. از اين حيث رزومه جنبهاي تبليغاتي دارد بدين ترتيب كه ويژگيهاي مؤثر و مفيد خود را در اختيار كارفرما قرار ميدهيد و به نوعي سعي ميكنيد تا وي را متقاعد كنيد كه از بين چندين داوطلب، شما را براي شركت در مصاحبه انتخاب كند. رزومه بايد به طور مثبتي مهارتها و تواناييهاي شما را نشان دهد. رزومه در عين حال كه بايد كاملاً صادقانه باشد، در آن جايي براي تعارفات و شكسته نفسي نيست.
رزومه زندگينامه، شرح گذشته و يا حال شما نيست (هر چند كه قسمت عمده آن مربوط به سوابق كاريتان ميشود). اولين هدف رزومه جلب توجه كارفرماست. بنابراين در هر جملهاي كه مينويسيد بايد سعي كنيد به نوعي علاقه و توجه خواننده را جلب كنيد. يك رزومه خوب ميتواند كليد موفقيت شما در امر كاريابي باشد. به آن از ديد انجام وظيفه نگاه نكنيد: نوشتن رزومه با پر كردن فرم ثبت نام فرق ميكند! 
 

چگونه يك رزومه مناسب بنويسيم؟

 

روي نيازهاي كارفرما تأكيد كنيد نه نيازهاي خودتان:

كسي كه رزومه شما را بررسي خواهد كرد معمولاً خود نيز از نزديك با شغل مربوطه در ارتباط است و صحت انجام كار براي وي از اهميت بالايي برخوردار است. بنابراين بايد در نوشتن رزومه خود تواناييهاي خود را به خوبي نشان دهيد. از خود بپرسيد كه يك داوطلب خوب چه خصوصياتي بايد داشته باشد؟ چه تواناييهاي ويژهاي وي را در بين ساير داوطلبان متمايز ميكند؟ كارفرما حقيقتاً چه نيازي دارد؟ اين مرحله از اهميت ويژهاي برخوردار است. اگر نتوانيد به نيازهاي آنان پاسخ دهيد، از رزومه خود جوابي نخواهيد گرفت. سعي كنيد تا خود را جاي كارفرما قرار دهيد تا بتوانيد ديد بهتري پيدا كنيد. اين ديد در تمام مراحل نوشتن رزومه كارگشاي شما خواهد بود. 

ابتدا برنامه ريزي كنيد:

روي موضوع خوب تمركز كنيد. ببينيد كارفرما چه ميخواهد و شما چه چيزي براي ارايه به وي در دست داريد. پاسخ سؤالهاي مطرح شده در قسمت قبل را روي كاغذي يادداشت كنيد. سپس به ترتيب اهميت به آنها پاسخ دهيد. سعي كنيد هر آنچه را كه به نوعي در مطرح كردن شما به عنوان كانديداي مطرح مؤثر است لحاظ كنيد.
مسأله اصلي اينست كه بتوانيد با فكري باز بين آنچه كارفرما ميخواهد و آنچه كه تا كنون انجام دادهايد ارتباطي مناسب برقرار كنيد. لزومي ندارد كه خود را به مباحث شغلي محدود كنيد. از هر نكتهاي در زندگيتان كه ميتواند براي كارفرما جالب توجه باشد، استفاده كنيد.

اين يادداشتها هسته اوليه رزومه شما خواهد بود.

 قالبهاي رزومه:

تصميمگيري نكته مهم ديگر در مورد نحوه نگارش، قالب و آرايش رزومه است. آرايشهاي معمول لزوماً بهترين راه حل براي شما نيستند، بلكه در وضعيتهاي مختلف آرايشهاي مختلف و يا تركيبي از آنها جواب ميدهند. در فرمهاي الكترونيكي رزومه معمولاً اين مسأله حل شده است. آنچه باقي ميماند، ترتيب ذكر موارد مختلف (مثل سوابق كاري) است كه ميتواند به صورتهاي گوناگوني باشد:
يكي از قالبهاي معمول رزومه، رزومه زماني (Chronological) است. در اين شيوه سوابق كاري به ترتيب عكس زماني با ذكر نام شركت، تاريخ و عنوان كار آورده ميشود. كساني كه تجربه كاري طولاني و ممتد دارند معمولاً از اين نوع رزومه استفاده ميكنند.
نوع ديگر رزومه، رزومه عملكردي (
Functional) است در اين روش نويسنده بر دستاوردها و تواناييهاي شغلي خود تأكيد ميكند و آنها را در دستههايي مثل مديريت، رهبري، طراحي و ساير مهارتها و تواناييها مرتب ميكند. چنين رزومهاي براي كساني كه به تازگي فارغالتحصيل شدهاند يا تجربه كاري زيادي ندارند و يا ميخواهند زمينه كاري خود را تغيير دهند، مناسب است.
ميتوان از تركيب هر دو قالب نيز استفاده كرد. يعني هر دو بخش سوابق شغلي و تواناييها و تخصصها را در رزومه گنجاند. 

قسمتهاي اصلي رزومه:

بخشهاي اصلي رزومه عبارتند از :

· اطلاعات شخصي

· سوابق تحصيلي

· تجارب شغلي

· مهارتها

· زبان خارجه

· اهداف شغلي

· قسمتهاي ديگر شامل:

جوايز و تشويقها

عضويت در انجمنها و گروههاي حرفهاي

انتشارات

علايق جنبي

معرفين

 نكات مهم در تهيه رزومه: (Resume tips)

1.براي هر كارفرمايي رزومهاي بر اساس نياز وي تهيه كنيد. بدين ترتيب رزومه شما ميتواند تأثيرگذارتر باشد. 2.مختصر و مفيد توضيح دهيد. سعي كنيد رزومه خود را در يك يا حداكثر دو صفحه خلاصه كنيد تا كارفرما بتواند در زماني كوتاه اطلاعات كليدي را پيدا كند. از بيان موارد غير مفيد پرهيز كنيد. شلوغ شدن و طولاني شدن رزومه باعث ميشود تا نكات قوت آن كمتر در معرض ديد قرار گيرد.
3.به تخصصها و مهارتهاي مورد نياز كارفرما با تأكيد بيشتري اشاره كنيد. ميتوانيد با پر رنگ كردن يا خط كشيدن زير مهارتهاي مربوط به شغل مورد نظر توجه كارفرما را به نكات قوت و تواناييهاي خود جلب كنيد.
4. رزومه بايد واضح و روشن نوشته شود. اطلاعات خود را با دقت و واضح توضيح دهيد و از كلمات و عبارات مناسب استفاده كنيد تا كارفرمايان بتوانند بدون مشكل و سريعاً اطلاعات مورد علاقه خود را در آن پيدا كنند.
5. از عبارات استفاده كنيد نه جملات. حتيالامكان از جمله استفاده نكنيد. جملات طول رزومه شما را افزايش ميدهد و پيدا كردن كلمات كليدي در آن را مشكل مي سازد.
6. تاريخها را دقيق ذكر كنيد. يكي از نكات مهم در رزومه سنديت آن است. بنابراين تا حد ممكن سعي كنيد تاريخها، آدرسها و ساير مراجع را با دقت و كامل وارد كنيد.
7.رزومه به هيچ وجه نبايد حاوي اشتباهات چاپي و غلطهاي املايي باشد. وجود يكي دو غلط املايي در رزومه ارزش و تأثيرگذاري آنرا به شدت كاهش ميدهد. اين نشاندهنده بيدقتي و بينظمي نويسنده آن است و تأثير بسيار بدي روي كارفرما ميگذارد.
8. بعد از حاضر كردن نسخه اوليه رزومه آنرا خوب بررسي كنيد. رزومه را چندين بار مرور كنيد و آنرا به دوستان و آشنايان خود بدهيد تا در مورد آن نظر دهند. در هر مورد تغييرات لازم را اعمال كنيد و دوباره آنرا مرور كنيد تا از هر حيث بدون ايراد و مشكل باشد.
9. ظاهر رزومه كاغذي بايد منظم و تأثيرگذار باشد. حتماُ آنرا پرينت كنيد (حتيالامكان با كيفيت ليزري) و در صفحهآرايي و انتخاب فونتهاي مناسب دقت كنيد تا ظاهري پسنديده و زيبا داشته باشد. سعي كنيد از نسخه اصل استفاده كنيد نه فتوكپي.
10. همانطور كه در بالا گفته شد رزومه بايد در اولين نگاه كاملاً جذاب و مرتب باشد. به ياد داشته باشيد كه رزومه جنبهاي تبليغاتي دارد.
11. فارغالتحصيلان تازه كار و كساني كه تجربه كاري زيادي ندارند بايد سعي كنند تا بخش تجربيات كاري رزومه را خالي نگذارند. در آن ميتوانند كارآموزي، پروژههاي كلاسي و تجربيات و مطالعات شخصي و امثال آنها را نيز ذكر كنند.
12.هدف شغلي را با ذكر يك منسب مشخص همراه كنيد و يا بالكل از آن بگذريد. اگر ميخواهيد بخشي براي بيان اهداف شغلي در رزومه خود داشته باشيد، آنرا با ذكر منسب مشخصي همراه كنيد. زيرا هدف از اين بخش ايجاد رابطه بين تواناييهاي شما و موقعيت معين كاري است. عباراتي مثل به دست آوردن يك موقعيت كاري خوب و متناسب با تحصيلات و تواناييهاي من به هيچ وجه كمكي نميكند (چه موقعيتي؟ چه منسبي؟).
13. در بيان سوابق كاري سعي كنيد نتيجه فعاليت شغلي خود را در هر مورد توضيح دهيد. به نكاتي اشاره كنيد كه مشخصاً نتيجه حضور شما در جريان كار بوده (مثلاً با ارايه روشهاي جديد هزينههاي شركت را تا 10% كاهش داده ام)
14.دانشجويان و تازه فارغالتحصيلان: بهتر است تحصيلات خود را در ابتداي رزومه بياوريد.
15.بر نقاط قوت خود تأكيد كنيد و نقاط ضعف را تا حد ممكن كمرنگ كنيد.
16. اولين خط هر پاراگراف يا بخش بيش از ساير قسمتها خوانده ميشود. بنابرين مهمترين جملات خود را در ابتدا بياوريد.

 اشكالات عمده رزومه: (Resume blunders)

با اجنناب از اشكالات معمول زير، ميتوانيد رزومهاي تراز اول داشته باشيد:

1. تمركز بيش از حد روي وظايف شغلي: يكي از ايرادات عمده رزومه تبديل آن به ليست خستهكنندهاي از وظايف و مسئوليتهاي شغلهاي قبلي است. به جاي اين كه شرح طويلي از مجموعه وظايف خود ارايه كنيد، بهتر است نشان دهيد كه در هر مورد چه تأثيري از خود باقي گذاشتهايد. ميتوانيد با مثال دقيقاً توضيح دهيد كه عملكرد شما به چه نحوي به شركت سود رسانده است. براي اين كار ميتوانيد سؤالهاي زير را از خود بپرسيد:

· چگونه كار را بهتر از آنچه ديگران ممكن بود انجام دهند، انجام داديد؟

· چه مشكلاتي بر سر راه شما و شركت قرار داشت؟

· براي غلبه بر اين مشكلات چه اقداماتي انجام داديد؟

· نتايج تلاشهاي شما چه بود و شركت چگونه از عملكرد شما بهرهمند شد؟

· آيا در نتيجه اين اقدامات جايزه، تشويق و يا ارتقاء موقعيتي پيدا كردهايد؟

2. هدف شغلياي كه بيش از حد بلندپروازانه و يا كلي است: بسياري از داوطلبين شغل شانس خود را در همان ابتداي رزومه از دست ميدهند: عبارت مربوط به هدف شغلي. بدترين آنها با عبارتي مانند اين شروع ميشوند: موقعيت شغلي مناسبي كه در آن حين كمك به اهداف سازمان جاي كافي براي رشد و ترقي موجود باشد. چنين عباراتي بيش از حد كلياند و فراوان استفاده شدهاند. به جاي چنين عباراتي ميتوانيد محدوده تخصص و يا سمت مورد نظر خود را ذكر كنيد. براي اطلاع بيشتر ميتوانيد به رزومههاي نمونه رجوع كنيد.
3. رزومه طولاني و رزومه كوتاه: بسياري تلاش ميكنند تا رزومه خود را حتماً در يك صفحه جا بدهند. زيرا شنيدهاند كه رزومه نبايد بيش از يك صفحه باشد و در نتيجه بسياري از خصوصيات مهم خود را از رزومه حذف ميكنند. برعكس آن نيز صادق است: كساني هستند كه چندين صفحه در مورد جزئيترين تجربههاي بياميت يا كماهميت خود قلمفرسايي ميكنند. چنين رزومهاي به سادگي خواننده را بيحوصله ميكند. هنگامي كه رزومه خود را مينويسيد، سر هر جمله از خود بپرسيد كه آيا اين جمله در جلب نظر كارفرما و نزديك كردن من به مصاحبه مؤثر است؟ و تنها اطلاعاتي را اضافه كنيد كه از اين سؤال پاسخ مثبت دريافت كنند.
هيچ قانون صريحي در مورد طول مناسب رزومه وجود ندارد. تنها نكته مهم اينست كه هر كلمه رزومه بايد حساب شده و در جهت اقناع كارفرما باشد.
4. آوردن اطلاعات شخصي يا بيفايده: اضافه كردن اطلاعات شخصي مثل تاريخ تولد، وضعيت تأهل، قد و وزن و يا اطلاعاتي مثل علايق و سرگرميها معمول نيست و توصيه نميشود. البته موارد استثنايي هم وجود دارد كه چنين اطلاعاتي مورد نياز كارفرماست و در انتخاب او ميتواند مؤثر باشد.
5. رزومه بدون كلمات كليدي: اگر رزومه خود را براي استفاده الكترونيكي (در شبكههاي كاريابي) مينويسيد، بايد حتماً در متن رزومه از كلمات كليدي و متداول تخصص خود استفاده كنيد. زيرا كارفرمايان معمولاً با كمك اين كلمات كليدي رزومه هاي مطلوب خود را جستجو ميكنند. هر چه كلمات كليدي موجود در رزومه شما مناسبتر و جامعتر باشد، احتمال ديده شدن آن توسط كارفرمايان نيز بيشتر خواهد بود. البته احتياجي نيست كه بخش جداگانهاي براي اين كار كنار بگذاريد، بلكه بهتر است اين كلمات را در طول رزومه و در بخشهاي مختلف آن پراكنده كنيد.
6. غلطهاي املايي: وجود حتي يك غلط املايي در رزومه ميتواند آنرا به سطل آشغال بفرستد! رزومه خود را بارها و بارها مرور كنيد و حتي آنرا به چند نفر ديگر بدهيد تا بررسي كنند. رزومه شما منعكس كننده شخصيت شماست بينظمي و بي دقتي در آن به هيچ وجه جايز نيست. 

برگرفته از: سایت اینترنتی بازار کار

[لینک ثابت] نوشته شده توسط س طالبی در شنبه 9 بهمن1389 و ساعت 21:12 ایمیل نویسنده|

¿ايزو چيست؟
 

         براي كسب اطلاعات بيشتر از ايزو روي لينك زير كليك كنيد

 

           ايزو

[لینک ثابت] نوشته شده توسط س طالبی در دوشنبه 12 بهمن1388 و ساعت 19:11 ایمیل نویسنده|

¿
 

اسطوره اي براي تمام قرون
اسطوره اي براي تمام قرون
استفان ویلیام هاوکینگ، ریاضیدان و فیزیکدان برجسته معاصر خود را برای سفر به فضا در سال 2009 آماده میکند. او برای شروع تجربه پرواز در گرانش ناچیز را پشت سر گذاشت. تجربه باارزش اما سختی که بسیاری از انسانهای سالم از انجام آن ابا دارند. بدین ترتیب هاوکینگ بار دیگر قدرت اراده بشر را به رخ همه کشید. باشد که بیدار شویم...
برای مطالعه مقاله جذاب فوق  لینک زیر را کلیک کنید

اسطوره ای برای تمام قرون

[لینک ثابت] نوشته شده توسط س طالبی در دوشنبه 29 مرداد1386 و ساعت 23:7 ایمیل نویسنده|

¿تجارت الکترونیکی E-Commerce
تجارت الکترونیکی E-Commerce

                     برای مطالعه مقاله لینک زیر را کلیک کنید

    

               تجارت الکترونیک

[لینک ثابت] نوشته شده توسط س طالبی در چهارشنبه 10 مرداد1386 و ساعت 22:48 ایمیل نویسنده|

¿پياده سازي مدیریت ارتباط با مشتری CRM- Customer Relationship Management
 

   پياده سازي مدیریت ارتباط با مشتری CRM- Customer Relationship Management

    برای مطالعه مقاله فوق لینک زیر را کلیک کنید

 

                 مدیریت ارتباط با مشتری

 

 

[لینک ثابت] نوشته شده توسط س طالبی در چهارشنبه 10 مرداد1386 و ساعت 22:39 ایمیل نویسنده|

¿مصاحبه با پیر امیدیار Pierre Omidyar ؛ ثروتمندترین ایرانی و موسس ايراني eBay
   مصاحبه با پیر امیدیار Pierre Omidyar ؛ ثروتمندترین ایرانی و موسس

          ايراني eBay

         برای مطالعه مصاحبه لینک زیر را کلیک کنید

 

                            متن مصاحبه

 

[لینک ثابت] نوشته شده توسط س طالبی در چهارشنبه 10 مرداد1386 و ساعت 22:32 ایمیل نویسنده|

¿آشنایی با فن آوری ارتباطات
برای آشنایی با  اصطلاحات و واژه های فنی در فن آوری ارتباطات سیار- تلفن همراه - موبایل

روی لینک زیر کلیک کنید

آشنایی با فن آوری ارتباطات

[لینک ثابت] نوشته شده توسط س طالبی در چهارشنبه 10 مرداد1386 و ساعت 22:25 ایمیل نویسنده|

¿نکته های کوچک در زندگی
 

جهت کسب اطلاعات مفید و  آموزش نکته های کوچک و مهم در زندگی روزمره لینک زیر را کلیک کنید.

 

                                                   نکته های زندگی

[لینک ثابت] نوشته شده توسط س طالبی در چهارشنبه 8 آذر1385 و ساعت 0:21 ایمیل نویسنده|

¿۱۶۰ نکته در مدیریت
 

 ۱۶۰ نکته در مدیریت

۱- در انجام كارها روي شيوه‌اي خاص تأكيد نكنيد. شايد كسي بتواند از مسير كوتاه‌تر و بهتري شما را به مقصد برساند.
2- توجه داشته باشيد دانش و تجربه، هيچ كدام به تنهايي رهگشا نيستند، مثل اكسيژن و هيدروژن كه از تركيب معيني از آنها هواي تنفس ما تأمين مي‌شود، مي‌توان با آميختن دانش و تجربه، راهكارهاي حياتي و استثنايي خلق كرد.
3- از هر فرصتي براي استخدام و به كارگيري افراد برجسته استفاده كنيد.
4- به خاطر داشته باشيد رعايت استانداردهاي محيط كار در كارايي كارمندان مؤثر است.
5- با فرق گذاشتن بيهوده بين افراد گروه، انگيزه كاري آنها را از بين نبريد.

                  ادامه مطلب

[لینک ثابت] نوشته شده توسط س طالبی در دوشنبه 5 تیر1385 و ساعت 19:9 ایمیل نویسنده|

¿مفهوم تولید در کلاس جهانی
 

مفهوم تولید در ابعاد و کلاس جهانی چیست؟

برای کسب اطلاعات  در رابطه با تولید در کلاس جهانی لینک زیر را کلیک کنید.

 

                     تولید در کلاس جهانی

[لینک ثابت] نوشته شده توسط س طالبی در سه شنبه 9 خرداد1385 و ساعت 23:13 ایمیل نویسنده|

stalebi.Blogfa.Com

All Rights Reserved 2005-2006 © stalebi.Blogfa.Com
This Template Designed By Shno IT